zaterdag 22 november 2014

Israel laat meer goederen toe tot Gaza

Israel laat meer goederen door terwijl Egypte de grens met Gaza totaal sluit’

 

Vandaag maakte Robert Serry, de speciale VN-gezant, bekend dat meer bouwmaterialen en zware machines Gaza binnen mogen via Israel. Dit is nu de enige mogelijkheid om goederen Gaza binnen te krijgen omdat Egypte de grens bij Rafah volledig heeft afgegrendeld na terreuruitvallen vanuit Gaza in de Sinai. De hele grensovergang met Gaza vanuit Rafah is volledig verdwenen doordat Egypte een veiligheidszone heeft ingesteld van eerst 500 meter, maar die uiteindelijk 1000 meter breed zal zijn. Huizen zijn ter plekke verwoest, mensen tegen hun wil verplaatst.  De weg via tunnels naar Egypte is afgesneden, smokkel via de tunnels is niet meer mogelijk.

Intussen is de grens naar Gaza vanuit Israel al weer een tijdje open nadat ook die even dicht was na hernieuwde raketaanvallen vanuit Gaza. Er zijn opmerkelijke afspraken gemaakt over de monitoring van de goederen, die ingevoerd mogen worden, met name over goederen die tot nu toe steevast misbruikt werden voor terreurtunnels of het smokkelen van wapentuig. Zoals bekend is prioriteit nummer 1 van Hamas: aanvulling raketten en verdere opbouw van terreurtunnels. Om dit alles proberen te voorkomen hebben  COGAT, de VN en de Palestijnse Autoriteit onder leiding van Serry een verdrag gesloten over hoe te handelen bij de aanvoer van de broodnodige bouwmaterialen. Via GPS gaat men de goederen volgen. Zowel Israel als de Palestijnse Autoriteit als de VN hebben toegang tot het computersysteem dat de GPS volgt. Zo hoopt men zicht te houden op de plaats en gebruik van de goederen. Bovendien kan daardoor de aanvoer ook versneld worden en meer materiaal bevatten. Bovendien zullen er internationale inspecteurs naar de betreffende bouwplaatsen gestuurd worden om de zaak in de gaten te houden en toe te zien dat de goederen enkel voor civiele doeleinden gebruikt worden. De eersten die gebruik mogen maken van de bouwmaterialen zijn de 25000 burgers wier huizen verwoest zijn. De bedoeling is dat zij voor de winter onderdak hebben. Serry uitte kritiek op de donoren van Gaza die in Egypte tijdens de donorconferentie heel veel geld toezegden, maar van wie er velen nog niets betaald hebben.

 

MS

 

 

http://www.jpost.com/Middle-East/More-reconstruction-materials-to-enter-Gaza-next-week-382524

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4594764,00.html

Egypt tightens closure on Gaza as Israel eases it

vrijdag 21 november 2014

Niet alleen Qatar blijkt een kwalijke rol te spelen in de jongste terreur, maar ook Turkije

Ook bij de terreur in Jeruzalem zijn Turkije en Qatar betrokken

 

Turkije en Qatar blijven op de achtergrond in onze media als het om de terreur tegen Israel gaat. De banden van Hamas met Qatar zijn hier nauwelijks bekend, of worden in ieder geval nooit benoemd. Turkije wordt helemaal de hand boven het hoofd gehouden door het westen. Daar zijn een aantal redenen voor, waaronder het lidmaatschap van de NAVO. Toch kan het Westen niet blijven wegkijken van de zeer donkere kant van Turkije. Men heeft al moeite met de rol van Turkije in de strijd tegen IS. Turkije stelt wel tanks op in zijn grensgebied met IS, maar doet verder niets. Laat dorpen afslachten door IS zonder in te grijpen. Sterker nog: Turkije belet Turkse Koerden te gaan vechten om de broeders aan de overkant van de grens te hulp te komen. Ook Amerikaanse vliegtuigen mochten geen gebruik maken van Turkse luchtmachtbases. Verder werd IS financieel gesteund door Turkije, want Turkije heeft zijn eigen prioriteiten: De vijand is Assad en de Koerdische bevolking die een vrij Koerdistan nastreven. Met Egypte loopt het ook allang niet meer lekker nadat de bevriende Moslim Broederschap daar het onderspit delfde en er nu een Turkije onvriendelijk gezinde regering zit.

Inmiddels zijn er bronnen die bekend hebben gemaakt dat Turkije Hamas steunt in de terreur tegen Israel. De man die de  terreur door Hamas vanuit Turkije coordineert is Saleh al-Arouri, Hamas's meest senior operative in Turkije.  Al in 2010 stichtte hij het hoofdkantoor van de Al-Qassam-brigade, de militaire vleugel van Hamas, op in Turkije. Gedurende deze zomer werd de rol van Turkije pas duidelijk via bronnen  en Walla! News. De hulp aan Hamas betrof onder andere de inbreng bij de (mislukte) coup deze zomer tegen Abbas. Maar meer aanslagen werden verijdeld door de Israel Security Agency (ISA of Shin Bet) .  Betrokken bij deze Hamas-groep waren diverse Hamasleden die in het verleden al in Israelische gevangenissen hadden gezeten ivm terreur! Deze Al Atouri blijkt ook de aanstichter van de ontvoering en moord op de drie Israelische tieners in juni dit jaar. En ook bij de mislukte moordaanslag op minister Lieberman was deze terreurcel betrokken.

Naast Qatar, waar Hamas “hoofdman” Meshaal woont, blijkt Turkije dus een geduchte partij in de terreur te spelen. Over Qatar een andere keer meer. Wie nu meer wil lezen kan op eerdere afleveringen op dit blog de nodige informatie al lezen.

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/187720#.VG8JR150z4Y

Minister Koenders heb ik hierover nog niet gehoord. De betrokkenheid van Turkije moet waarschijnlijk op de achtergrond blijven. Maar als hij de wraakactie van Israel op de moordpartij deze week in de synagoge in Jeruzalem veroordeelt, mag je toch minstens verwachten dat hij de aanstichters van die moordpartij op de achtergrond ook veroordeelt.

 

MS

 

 

woensdag 19 november 2014

Wat gebeurt er intussen in Gaza?

Schoten gehoord in Gaza

De terreuraanslagen op Israel van de afgelopen dagen hebben de aandacht even van Gaza afgewend. In de NRC van dinsdag 18/11 stond een verhaal van de Nederlandse hulpverleenster in Gaza Lydia de Leeuw die op 21/10 via Egypte Gaza binnen ging. Israel had ze omzeild omdat hulpverleners van Palestijnse Mensenrechtenorganisaties de toegang vanuit Israel tot Gaza bemoeilijkt wordt. Nu is de regel: je kunt Gaza alleen weer verlaten via de weg waarlangs je gekomen bent. Deze Lydia nam dus bewust een risico. En ja, op 24/10 vond een grote terreurdaad vanuit Gaza in Egypte plaats, er werden 33 Egyptische agenten gedood door Hamas of handlangers  Daarop sloot Egypte de grens, creeerde een bufferzone van 500 meter om de tunnels vanuit Gaza onder de grens door daarin uit te laten lopen. Huizen werden in de 500-meterzone gesloopt, mensen verplaatst. De grensovergang bestond niet meer. Lydia zat vast. Nu klaagt ze dat Israel moeilijk deed en haar niet onmiddellijk weer door wilde laten Gaza uit en Israel in. Ze werd wel 2 uur ondervraagd nadat Israel besloten had haar door te laten! Je zou denken dat een volwassen vrouw de consequenties van haar daden overziet, maar deze Lydia dus niet. Ze vindt het vreemd dat Israel regels naleeft. Dat zal ze niet gewend zijn in Gaza. Intussen heeft Egypte die 500-meter bufferzone uitgebreid tot een kilometer omdat er nog 12 openingen van tunnels werden gevonden die verder Egypte ingingen. http://www.haaretz.com/news/middle-east/1.627017  Er zijn tunnels van 800-1000 meter gevonden. Gelijk met het oprekken van de bufferzone zijn er ook weer huizen vernield en mensen verplaatst. De Egyptische regering claimt dat het om veiligheidsmaatregelen gaat, maar burgers en mensenrechtenorganisaties protesteren heftig, dat mensen tegen hun wil zo maar verplaatst worden en hun huizen vernield. In onze pers heeft men daar geen moeite mee. Het wordt niet eens vermeld. http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/187642#.VGyIYl50z4Y
Egyptenaren zijn geen Israeliers en dus mogen ze beslissingen nemen die hun veiligheid vereisen. Kraait geen haan naar. Gaza is dan geen nieuws. En dat er economische consequenties voor mensen in Gaza  aanzitten wordt op dit moment even internationaal vergeten. Waarschijnlijk worden die consequenties straks Israel verweten vanwege de blokkade.
Egypt explodes Gaza homes in Rafah
Maar er is ook ander nieuws uit Gaza http://www.jpost.com/Breaking-News/Egyptian-army-clashes-kill-10-Gaza-civilians-in-Sinai-382239. Na de terreurdaad op 24/10 vanuit Gaza vonden er schermutselingen plaats tussen islamitische militanten en het Egyptische leger. Daarbij werden zeker 10 mensen in Gaza gedood  doordat mortiervuur hen in hun huis bereikte. Onder hen drie vrouwen en drie kinderen. En gek: weer niets in onze media. Maar er werden meer schoten in Gaza gehoord , nu bij de Erezgrensovergang  http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4593743,00.html  Er vielen daarbij, voor zover bekend, geen doden. http://www.jpost.com/Breaking-News/IDF-soldiers-hear-gunfire-from-northern-Gaza-likely-an-internal-incident-382240. Men gaat ervan uit dat het hier om intern geweld binnen Gaza gaat. Dat is niet verwonderlijk want Fatah en Hamas verkeren al weer een tijdje in staat van oorlog.

MS

dinsdag 18 november 2014

Weer een aanslag in Israel

Abbas heeft met zijn ophitsing de kurk van de fles gehaald.

 

Zoals gisteren al op dit blog werd geschreven loopt de escalatie van geweld, vooral in Jeruzalem, hoog op. Door de Pavlov-reactie bij de Palestijnen (en eigenlijk in de hele Arabische wereld) om op doden in eigen kring de oorzaak onherroepelijk aan Israel en/of de Joden toe te schrijven dreigt nu de ene wraakactie op de andere te worden uitgevoerd. De moordpartij vandaag in een synagoge wordt gezien als reactie op de dood van de Palestijn die hangend in zijn bus werd gevonden gisteren. De politie heeft weliswaar sectie laten verrichten op die man uit de bus met behulp van een Palestijnse dokter, maar de uitkomst dat de man zichzelf had opgehangen en dat er geen tekenen van mishandeling waren kwam sowieso te laat. De Palestijnse kranten en de sociale media hadden al de vreselijkste aanvallen als lynchepartijen van kolonisten of andere Joodse aanvallers rondgestrooid. Ook bleven de familieleden van de man, zelfs nadat het onderzoek bekend was, beweren dat ze de aanvallers zelf gezien hadden.

Vandaag renden twee Palestijnen een synagoge in schietend en daarnaast met messen en bijlen bewapend. Ze wisten 4 mensen te doden, drie Amerikanen en een Engelsman. http://www.trouw.nl/tr/nl/4496/Buitenland/article/detail/3792796/2014/11/18/Doden-bij-terreuraanslag-voor-synagoge-Jeruzalem.dhtml  Zowel de islamitische Jihad als Hamas als het Volksfront http://www.volkskrant.nl/buitenland/volksfront-eist-aanslag-jeruzalem-op-zeker-vier-doden~a3792831/ eisen de aanslag op, want men is er trots op. De daders werden doodgeschoten, maar de familie viert feest over deze heroische daad van hun zonen. Dat lijkt bij dergelijke gebeurtenissen nog het ziekst van alles: vreugde dat er mensen gedood worden. Het is precies als bij IS: het liefst zet men de slachting op internet om de wereld duidelijk te maken dat men trots is op dergelijke daden. Abbas heeft zijn afkeuring uitgesproken en iedereen vergeet terstond dat dezelfde Abbas en zijn partij Fatah oproepen tot geweld. Niet in het Engels natuurlijk, maar in het Arabisch. (Zie hiervoor onder andere dit blog van 11 november. aanwakkerend geweld in Israel  ) Op de website van Fatah staan cartoons met directe oproepen tot aanslagen. Vandaar dat de European Jewish Congress de EU oproept  hulpgelden aan de PA op voorwaarden te verstrekken en dat men deze ophitsing per direct dient te staken en tot deescalering van het geweld dient over te gaan. Alleen Israel aanspreken op eventuele bouwplannen zal deze spiraal van geweld echt niet doen afnemen! Bovendien geeft menig parlementslid door zijn begrip te tonen voor terreur omdat het zo uitzichtloos is voor de Palestijnen alleen maar een signaal af dat terreur oke is. Alsof terreur niet onder alle omstandigheden verwerpelijk is.

Er is echter nog een buitengewoon gevaarlijke ontwikkeling zichtbaar: het geweld krijgt een zwaar religieus karakter. Het feit dat  terroristen zelfs een gebedshuis binnengaan om te moorden is ongekend. Er is altijd een regel geweest gebedshuizen te respecteren, maar kennelijk is de haat voor Joden zo groot, dat zelfs synagogen ontwijd mogen worden. Zodra er iemand naar de Al Aqsamoskee wijst schreeuwt de hele Arabische wereld moord en brand, maar moorden begaan in synagoges, dat levert gejuich op. Het wordt tijd dat de wereld gaat beseffen dat we met mensen met zeer zieke ideeen te maken hebben.

 

MS

maandag 17 november 2014

Emoties lopen hoog op na zelfdoding Palestijnse buschauffeur

Beschuldigingen aan adres van Joden kwamen direct.
 
Een Palestijnse buschauffeur werd zondagnacht hangend in zijn bus bij Har Hotzvim gevonden. Onmiddellijk wist iedereen dat dit een daad van Joodse settlers was. De sociale media namen het meteen over. De Palestijnse pers pakte flink uit en citeerde allerlei Palestijnen die iets gezien hadden. Er werd zelfs gesproken over lynchen door zes Joden, waarbij de spreker even vergat dat je dan niet hangt, maar uit elkaar wordt gerukt. Een collega buschauffeur Muatasem Fakeh verklaarde dat hij sporen van geweld op het lichaam had gezien, en verklaarde dat de man achter in de bus boven de trap hing, waar je jezelf niet kunt ophangen. De broer Louy vertelde dat hij tekenen van beurse plekken op het lichaam had gezien die er op wezen dat hij in elkaar was geslagen. Zijn broer kon geen zelfmoord hebben gepleegd als vader van een gelukkig gezin met twee kinderen.  Weer een ander was er zeker van dat er een nationalistisch motief was. Weer een ander had drie Joden gezien die de moord gepleegd hadden Een volgend familielid zei dat de politie de moord gewoon ontkende en van zelfmoord sprak terwijl het hier beslist om wraak op de steekpartij met een schroevedraaier eerder die dag op een Israeli moest gaan. Intussen braken er talloze rellen uit in de Arabische buurten At-Tur en Abu Dis . Er werd al gezegd dat een dergelijke gebeurtenis nu typisch leidt tot terreurdaden.
 
De politie bleef kalm en verklaarde geen tekenen van geweld op het lichaam te hebben gevonden. Het lichaam werd naar het Abu Kabir Forensic Insitutute in Tel Aviv voor autopsy gebracht en daar werd in bijzijn van een Palestijnse dokter verder onderzoek verricht. De uitslag was: zelfmoord, geen aanwijzingen voor gewelddadige dood.
 
Wat hier duidelijk is, is dat ieder incident meteen wordt uitgelegd als moetwillige aanslag en liefst door kolonisten begaan zonder dat er op enig moment ook maar een spoor van bewijs is. Alles wordt aangegrepen om de spanning tussen bevolkingsgroepen te doen toenemen en deescalerende maatregelen en woorden hebben totaal geen effect. Het kruitvat-effect wordt steeds groter en sociale media en kranten doen hartgrondig mee, wat past bij de ophitsende toon van de Palesteinse autoriteiten. Gelukkig doet de Israelische politie onderzoek naar oorzaken van incidenten. Toch is de onrust al ontstaan voordat de uitslag van onderzoek bekend is en  zo doet met name Abbas de gemoederen oplaaien wat niet ongevaarlijk is. In een dergelijk klimaat nemen steekpartijen en auto-aanvallen alleen maar toe.
 
MS
 
Clashes in Jerusalem spurred by rumors of Palestinian bus driver's 'lynching'
 
32-year-old Egged employee found hanged in bus in city's west; police say no signs of foul play though Palestinian reports and deceased's family claim he was killed by Jews
 
 


Buses at the Egged bus depot next to the Kanyon Har Hotzvim shopping mall. Photo by Wikimedia Commons Clashes broke out in East Jerusalem overnight after the body of a 32-year-old Palestinian Egged bus driver was found hanged in a bus depot in the West Jerusalem area of Har Hotzfim late Sunday night. Palestinian media sources have identified the deceased as Yusuf Hassan al-Ramouni, a resident of East Jerusalem's Ras al-Amud neighborhood and father of two. As of Monday morning, Jerusalem police said there were no signs of foul play or violence in the case. Witnesses told Palestinian news agency Maan that Ramouni was killed by settlers and Al-Quds newspaper reported that the driver was "lynched" by six Jewish men. A wave of rumors has since spread on social networks among Palestinian users.  Ramouni was supposed to begin his scheduled 57 route at 9:20 P.M. and, at 10 P.M., another driver found his body hanging in the center of the bus from a thin chord. Relatives of the deceased took photos of his body that they claim show signs of violence. Ramouni's family claim he had no reason to commit suicide as he was not facing any crises. Collegues of Ramouni said that Palestinian bus drivers have long been subjected to violence by Jews.  However, according to a preliminary report, Israel Police suspect suicide, and claim no signs of violence were found on Ramouni. His body has been transferred from Hadassah Hospital to Abu Kabir Forensic Insitutute in Tel Aviv for an autopsy. CCTV footage from the bus depot may prove crucial in proving or disproving the two conflicting causes of death.

 

East J'lem bus driver found hanged, family claims settlers killed him

Clashes break out in At-Tur, Abu Dis after Egged driver Yusuf Hassan al-Ramouni found hanged at Har Hotzvim bus terminal; police says no foul play suspected.
 

zondag 16 november 2014

Zal de VN nu anders naar het aantal burgerslachtoffers in Gaza kijken?

Is de VN in staat  afstand te nemen van Hamas-informatie ?

 

Als het over het aantal slachtoffers in Gaza tijdens de laatste oorlog gaat citeert de VN Hamas-informatie. Weliswaar komt de informatie van UNRWA, de speciaal en alleen voor de Palestijnen werkende VN-vluchtelingen organisatie, maar Hamas heeft in Gaza UNRWA volledig geinfiltreerd en maakt 80% van UNRWA uit. Dat valt makkelijk te zien omdat UNWRA-mededelingen en Hamas-mededelingen tamelijk gelijkluidend zijn. Zo claimt Het Palestijnse ministerie van Gezondheid dat 78-82% van de slachtoffers burgers zijn. De VN heeft die bewering overgenomen. Israel heeft dat al in een vroeg stadium tegengesproken. Een studie in september door het gerespecteerde Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center (ITIC), vond na onderzoek en analyse dat het in 49% van de slachtoffers om “Hamasstrijders” ging. Ook de BBC en de New York Times betwijfelden de Palestijnse cijfers  al in een vroeg stadium en dat onder andere  op grond van berichtgeving van Al Jazeera.

Er zijn een aantal bewijzen inmiddels dat Hamas ongelijk heeft. http://honestreporting.com/journalist-corrects-a-gaza-lie-with-another-lie/ Honest Reporting schrijft over een familie die in zijn totaal in hun huis zou zijn omgekomen bij een Israelische aanval, maar waarvan bij nader onderzoek bewezen is dat 8 van de 9 kinderen overleefden en dat de ouders bij een andere aanval omkwamen toen ze als “strijders” bezig waren.  Een tweede  geval van een zogenaamd burgerslachtoffer wordt nu door Unesco erkend als de dood van een terrorist. Op 29 augustus werd Abdullah Murtaja, die zich voordeed als Palestijns journalist, gedood. Unesco was zeer verontwaardigd dat burger- journalisten niet veilig (voor zo ver dat natuurlijk sowieso mogelijk is) hun werk konden doen en maakte een “memorial website”. Er is echter een video opgedoken waarop Murtaja in het tenue van een “strijder” van hamas met wapen staat. Unesco heeft zijn statement van augustus ingetrokken en een nieuw statement afgegeven waarin staat dat Murtaja geen burgerslachtoffer was. Bovendien hebben ze hem van hun “memorial”website gehaald.

De vraag is of al deze feiten iets uithalen voor de beweringen van de VN over het percentage burgers dat omkwam. Het moet toch duidelijk zijn dat er veel meer strijders gedood zijn dan Hamas beweert?!

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/187503#.VGiOG150z4Y

The original statement issued on 29 August was in line with UNESCO’s policy of condemning all killings of journalists. During this week, information has been brought to the attention of UNESCO that Mr Murtaja was a member of an organized armed group — an active combatant, and, therefore, not a civilian journalist. This has come to light in a video was posted recently on the Internet with Abdullah Murtaja speaking as a member of an organized armed group."

UNESCO therefore withdraws the statement of 29 August."

The new UNESCO statement appears on their website. In addition, UNESCO have removed Murtaja from their memorial website.

The specific Murtaja incident also holds greater significance as it gives credence to pro-Israel groups' claims that the numbers of civilian casualties during Operation Protective Edge have been inflated. 

Despite the Palestinian Health Ministry's claims that 78-82% of those killed were civilians, Israel has maintained since the early stages of the operation that some 900 of those killed, or 47%, were terrorists.

Israel was supported by a September study conducted by the well-respected Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center (ITIC), which found that 49% of the "martyrs" listed on the Hamas-run Palestinian Health Ministry (PHM) list were found to have been linked to terrorist organizations, meaning that just 51% were confirmed civilian casualties.

As early as August, BBC and the New York Times admitted that analyses of the Palestinian Health Ministry's numbers did not support claims that most of the deaths were civilian casualties, noting that young military-age men were disproportionally represented in the count. 

However, the UN has been very slow in saying otherwise. 

 

MS

 

zaterdag 15 november 2014

Frank-Walter Steinmeier vertolkt een duidelijk standpunt

Lobby Abbas werkt niet bij Duitse minister van buitelandse zaken Steinmeier

 

 

Van de Europese landen die menen uitspraken over Palestina te moeten doen is Duitsland de meest realistische. Op het verzoek van Abbas voor eenzijdige erkenning van Palestina antwoordde Steinmeier:

“Een Palestijnse staat kan alleen maar tot stand komen door onderhandelingen met Israel;  Er is geen alternatief voor het verwezenlijken van een Palestijnse staat naast Israel”.

Abbas is redelijk succesvol in Europa met zijn lobby voor eenzijdige erkenneng. Dinsdag zal er in Spanje over zijn verzoek gestemd worden over erkenning van Palestina  op instigatie van de socialistische partij, waarbij de volgende  onnozele toevoeging werd gedaan. Coexistentie tussen Palestina en Israel kan worden bereikt door dialoog en onderhandeling. Dat laatse is waar, maar dat probeert Abbas nu juist te voorkomen door nu al erkenning te vragen. Hij gaat ervan uit dat hij dan niets meer hoeft te bespreken of te onderhandelen, maar dat hij alles krijgt wat hij wil zonder concessies. Parlementariers in Engeland en Ierland stemden ook al over erkenning van Palestina, maar die uitkomst is niet bindend voor hun regering. Zo zal ook de Franse Nationale Assemblee op 28 november  een niet-bindende stemming houden.

Steinmeier benadrukte in Ramalla dat hij begrijpt dat de Paletijnen al lang wachten op een staat.  Hij benadrukte dat de escalatie van het geweld deze weken die staat niet dichterbij zal brengen en onderhandelingen zal bemoeilijken. Hij pleitte dan ook voor deescalatie van de spanningen en het geweld. Hij waarschuwde Abbas er geen religieus conflict van te maken, iets waar Abbas feitelijk flink mee bezig is.

Steinmeier laat zich dus niet inpakken door mooie woorden van Al-Malki en Abbas, maar bekijkt met eigen inzichten naar wat zich ter plaatse afspeelt. Hopelijk zal Steinmeier in Europees verband een flinke duit in het zakje doen, want de erkenning van Palestina door Zweden is al binnen en dat zal zeker niet bijdragen tot een snelle oplossing van het conflict.

 

http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/German-FM-meets-Abbas-calls-for-calm-over-Jerusalem-tensions-381878

German FM meets Abbas, says no alternative to two-state solution

 

MS