donderdag 18 december 2014

De berichtgeving over Ziad Abu Ein (IMO)

 

 

http://www.israel-palestina.info/actueel/2014/12/18/de-berichtgeving-ziad-abu-ein/  

De media wisten eerder dan de artsen waaraan Abu Ein was gestorven…

= IMO Blog = 

Ik blogde afgelopen week al over de dood van Ziad Abu Ein, bij een demonstratie tegen de Israelische afscheidingsbarrière. Hoewel uit het autopsie rapport duidelijk bleek dat hij aan een hartaanval overleed en zijn gezondheid zeer te wensen overliet, werd in de media erg veel nadruk gelegd op de confrontatie met Israelische soldaten. De totaal ongefundeerde Palestijnse claim dat hij zou zijn geslagen werd door veel media overgenomen en als feit gebracht. Daarnaast zou hij veel traangas hebben ingeademd. Dit wordt niet ondersteund door de videobeelden (waar hij nergens ademhalingsproblemen lijkt te hebben, maar wel duidelijk naar zijn hart grijpt, en waar nergens is te zien dat hij wordt geslagen en ook geen bloed of verwondingen te zien zijn). Ook verslaggevers die ter plekke waren, en zoals gezegd de voorlopige autopsie, ondersteunen dit niet. In mijn vorige blog citeerde ik de Israelische arts die zei dat er overeenstemming was met de Palestijnen over het rapport, en uitte mijn verbazing dat de PA desondanks met een verklaring kwam waarin Israel van moord op Abu Ein werd beticht. Deze verklaring, en met name de uitlatingen van een ‘hoge functionaris’ werden alom geciteerd. De NOS berichtte:

Uit videobeelden is niet op te maken wat er precies gebeurde tijdens de confrontatie tussen de minister en de Israelische militairen. De uitslag van de sectie op het lichaam wordt inmiddels verschillend uitgelegd. Volgens een hoge Palestijnse functionaris blijkt eruit dat de minister is overleden omdat hij is geslagen, traangas heeft ingeademd en te laat medische hulp kreeg. Volgens een Israëlische arts overleed hij aan een hartaanval, mogelijk veroorzaakt door stress.

Een dag eerder wist de NOS al dat Abu Ein door Israel werd verwond en in het ziekenhuis aan zijn verwondingen stierf:

“Op de Westelijke Jordaanoever is een voormalige Palestijnse minister verwond door Israëlische militairen. Hij overleed later in het ziekenhuis.”

Het is onduidelijk wat er daarna precies is gebeurd. Er zijn berichten dat de militairen hem in elkaar hebben geslagen. Ook wordt er gezegd dat er traangas is gebruikt.

De oud-minister is met een ambulance naar het ziekenhuis in Ramallah vervoerd. Hij overleed daar aan zijn verwondingen.

Knap dat men eerder dan de artsen ter plekke wist waaraan Abu Ein was gestorven. Waarom baseert de NOS zich hier enkel op Palestijnse bronnen, en negeert alle andere informatie? Waarom heeft men niet zelf even naar de beelden gekeken en geconcludeerd dat er geen klappen en verwondingen te zien zijn? Dit medium wordt door ons allen betaald om goede en betrouwbare info te geven, niet om Palestijnse propaganda na te papagaaien.

Bijna alle media meldden dat de uitslag van de autopsie een dag na zijn overlijden door Israel en de Palestijnen verschillend werd uitgelegd, waarbij de Palestijnen vasthielden aan het verhaal dat hij was geslagen en traangas had ingeademd, en Israel beweerde dat hij aan een hartaanval overleed.

“Israël en de Palestijnen leggen de uitslag van de sectie op het lichaam van de Palestijnse minister Ziad Abu Ein verschillend uit. Volgens de hoge Palestijnse functionaris Hussein al-Sheikh hebben Jordaanse en Palestijnse artsen vastgesteld dat hij is overleden, omdat hij was geslagen. Ook had hij traangas ingeademd en had hij niet onmiddellijk medische hulp gekregen.”

Sommige media herhaalden na die beweringen nog eens (of zelfs nog twee keer) dat hij was geslagen:

Israëlische militairen hadden hem bij de keel gegrepen en hem geslagen en geduwd.

Demonstraties

Ongeveer honderd Palestijnen demonstreerden in het dorp Turmusiya ten noorden van Ramallah tegen het Israëlische nederzettingenbeleid door olijfbomen te planten. Israëlische militairen grepen de minister bij de keel en sloegen en duwden hem.

Het is ongelofelijk hoe je, na het autopsie verslag te hebben gelezen evenals de unanieme verklaring van de betrokken artsen, de beweringen van die Palestijnse functionaris gelijk kunt stellen aan die van de Israelische arts. Die functionaris wist nergens van, maar weet dat je nu eenmaal altijd Israel de schuld moet geven, want dat is PA beleid. Die arts vertelde wat er uit het onderzoek kwam. Maar dit bericht (afkomstig van het ANP) gaat nog verder: de Palestijnse bewering van de functionaris wordt tot twee keer als feit weergegeven. Daarbij wordt ook nog beweerd dat Israel de man medische hulp weigerde. Dat is niet alleen ongefundeerd, maar ook onjuist. Volgens het Britse Sky News wilde een Israelische arts hem ter plekke reanimeren, maar werd tegen gehouden door Palestijnse omstanders die hem naar de ambulance droegen. Onderweg naar het ziekenhuis stierf hij. Dit bericht is wel opgenomen door enkele regionale kranten, waarbij ook de beweringen van de functionaris weer worden vermeld en als feit vermeld dat hij is geslagen. Ook in De Telegraaf werd de Palestijnse versie als feit gebracht. Een ander Telegraaf bericht meldt Israels kant helemaal niet:

Volgens Koenders zijn de exacte omstandigheden waaronder het gebeurde nog onduidelijk. Internationale media meldden dat Abu Ein werd geslagen en geduwd door Israëlische militairen die ook traangas gebruikten tijdens schermutselingen in het dorp Turmusiya. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis.

Lekker makkelijk om je achter een vaag begrip als ‘internationale media’ te verschuilen. Er waren ook internationale media die dit niet beweerden, maar die heeft men bij de Telegraaf blijkbaar niet gelezen. Ook The Post Online is zeer eenzijdig en geeft alleen de Palestijnse versie. Dat geldt ook voor het iets langere stuk in het AD en Trouw.

Een Palestijnse minister, Ziad Abu Ein (55), is woensdag na een betoging op de Westelijke Jordaanoever overleden. De bewindsman werd geslagen en geduwd door Israëlische militairen die ook traangas gebruikten tijdens schermutselingen in het dorp Turmusiya. Abu Ein overleed korte tijd later in een ziekenhuis in Ramallah als gevolg van een hartaanval, aldus een Palestijnse functionaris.

De minister was bij een vreedzaam protest waarbij Palestijnse en Israëlische betogers olijfbomen plantten vlak bij een Joodse kolonie. De demonstranten werden toen aangevallen door Israëlische militairen die veel traangas afvuurden.

De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft ,,de barbaarse daad” fel veroordeeld en als onaanvaardbaar bestempeld. Israël onderzoekt het incident.

De 55-jarige Abu Ein was onder meer hoofd van de Palestijnse commissie die actie onderneemt tegen de Israëlische muur die Palestijnse gebieden afsluit, en de Joodse kolonies in de bezette gebieden.

Men meldt hier weliswaar dat hij aan een hartaanval overleed, maar de overduidelijke implicatie is dat die door het Israelische geweld is veroorzaakt. De tweede alinea is ook idioot gekleurd en past precies in het plaatje van Trouw en andere media: Palestijnen zijn vreedzaam en slachtoffer, Israel is de onderdrukker en gewelddadig. Als je de beelden bekijkt is het allemaal echter een stuk minder eenduidig. Het is niet duidelijk te zien waarom precies rellen uitbreken en wie er begon, wel zie je aan het begin een fel agerende Abu Ein. En dat valt me wel vaker op: hoe vrij van angst en provocatief Palestijnen, soms nog jonge kinderen, op de Israelische soldaten afkomen om ze in hun gezicht uit te schelden. De militairen reageren daarop vaak zeer terughoudend, maar dit keer duwde men de demonstranten terug, waarbij zoals gezegd niet duidelijk is of die dan al geweld hebben gebruikt of alleen maar schreeuwden. In een Israelische krant stond dat de demonstratie was goedgekeurd, maar dat de demonstranten te dichtbij een nederzetting wilden komen en het leger daarom in actie kwam. Nergens wordt duidelijk hoe dicht zij daarbij waren, en of het om autonoom Palestijns gebied (zogenaamd A gebied) ging, of het C gebied onder Israelisch bestuur. In C gebied mogen Palestijnen niet zomaar olijfbomen planten (je mag in Nederland ook niet zomaar ergens bomen planten).

Wie was Abu Ein?

Nederlandse media meldden slechts dat hij een Palestijns minister was en ‘hoofd van de Palestijnse commissie die actie onderneemt tegen de Israëlische muur die Palestijnse gebieden afsluit, en de Joodse kolonies in de bezette gebieden’, of woorden van gelijke strekking. Nergens werd vermeld dat hij een terroristisch verleden had en daarvoor verschillende keren in de gevangenis had gezeten. Daarvoor moeten we onze toevlucht nemen tot Israelische of ook Duitse media.

Avi Isacharoff schreef op The Times of Israel:

Abu Ein, 55, is one of the best-known figures to Israeli journalists covering the West Bank. He speaks Hebrew fluently, spent 13 years in Israeli prisons overall (his first incarceration was for planting a bomb in a garbage can in Tiberias and killing two Israeli teenagers). He is a confidant of Marwan Barghouti, the commander of the Fatah Tanzim militia. In April 2002, Barghouti hid out in Abu Ein’s home, where he was ultimately arrested by the IDF’s Duvdevan undercover unit.

Het Duitse Honestly Concerned voegt daaraan toe:

Er war zudem ein führendes Mitglied der Fatah-Partei und ihres „Revolutionsrates“, eher bekannt als die „Abu Nidal Terrororganisation“, eine der radikalsten und gefürchtesten palästinensischen Gruppierungen. Sie hat besonders brutale Anschläge in über 20 Ländern ausgeführt und dabei über 300 Menschen getötet, darunter auf dem Flughafen in Wien und in Rom. Abu Ein war selber an einem Terroranschlag 1979 beteiligt. In Tiberias warf er eine Bombe in eine Gruppe feiernder Israelis und tötete die beiden 16-Jährigen Boaz Lahav und David Lankri. Zudem wurden 36 Jugendliche verletzt.

Het enige Nederlandse medium dat hier iets over vermeldde is Elsevier. Elsevier is ook het enige medium dat niet de ongefundeerde beweringen van de Palestijnen overnam maar neutraal opmerkt dat het nog niet duidelijk is waaraan Abu Ein is overleden:

Het is nog onzeker of Abu Ein aan de aanvaring met de agent is overleden of dat zijn dood een andere oorzaak heeft. Er wordt een autopsie uitgevoerd, waarbij zowel Israëlische als Palestijnse en Jordaanse patholoog-anatomen aanwezig zullen zijn. De resultaten daarvan komen waarschijnlijk woensdag binnen.  

Het is blijkbaar moeilijk voor veel journalisten om gewoon feitelijk te melden wat er is gebeurd en daar niet al overhaast conclusies uit te trekken die binnen het eigen straatje of paradigma passen. Daar zou in de opleidingen journalistiek wel wat meer aandacht voor mogen komen: zo precies en helder mogelijk beschrijven wat je ziet en weet, meer niet. Of is men bang dat dat niet verkoopt?

Ratna Pelle

 

woensdag 17 december 2014

Hamas van terreurlijst Europa

Europa houdt meer van eigen regels dan van realiteit.

http://www.volkskrant.nl/dossier-israelisch-palestijns-conflict/eu-hof-haalt-hamas-van-terreurlijst~a3813149/

 

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft vandaag bepaald dat de Palestijnse organisatie Hamas van de Europese terreurlijst wordt verwijderd. De maatregelen tegen Hamas, zoals het bevriezen van financiële tegoeden, blijven wel van kracht. Hamas wordt om procedurele redenen van de lijst met terreurorganisaties gehaald. Het Europese Hof van Justitie oordeelde dat de plaatsing op de lijst gebaseerd is op berichten in de media en op internet en niet op 'daden onderzocht en bevestigd door de juiste autoriteiten'.

Die laatste zin geeft precies aan waar de schoen altijd wringt. Als Israel misdaden van Hamas meldt wordt dat niet serieus genomen. Israel is zo genaamd partijdig en dus onoordeelkundig in de ogen van Europa. Israel heeft natuurlijk tal van bewijzen voor terreur van Hamas. Om maar een paar te noemen. In 2007 werden Fatahleden uit Gaza zwaar verminkt op de grens van Gaza en Israel neergelegd. In Israelische ziekenhuizen werden deze mensen opgelapt. Israel kon er niet te veel ruchtbaarheid aan geven, want dan liepen de familieleden van deze Fatahmensen in Gaza gevaar. Laat staan dat reporters of onderzoekers van een NGO deze mensen konden bezoeken. Fatahmensen werden tijdens de machtsovername door Hamas in Gaza standrechtelijk doodgeschoten, van daken gegooid, gevangen gezet en gemarteld. Daar kwam natuurlijk nauwelijks iets van in de Europese media, terwijl journalisten wel getuigen waren van deze daden. Het aantal raketten dat al sinds jaar en dag vanuit Gaza op Israel wordt afgevuurd nadert eerder de 100.000 dan minder. Die raketten worden op burgerdoelen gericht in Israel. Dat wordt nog wel eens gemeld in de media. Het zijn echte terreurdaden en er zijn talloze niet-Israelische getuigenissen van. Terreuraanslagen vanuit Gaza worden gelukkig vaak net op tijd ontdekt en zo voorkomen, maar de terreurtunnels zijn zelfs wel eens in onze media vermeld. Journalisten zijn er in geweest. Tijdens de laatste oorlog zijn er diverse bewijzen van terreurhandelingen van Hamas gekomen. Maar waarom staat er: de daden van Hamas zijn niet onderzocht? Dat is vrij eenvoudig. Zowel alle VN-onderzoeken als Amnesty-rapporten als Human Rights Watch mededelingen zijn UITSLUITEND gebaseerd op mogelijke misdaden van Israel en nooit op misdaden van Hamas. De opdracht van de VN Mensenrechtenraad in Gaza is de volgende:. the mandate holder must investigate only Israel’s human rights violations. Investigating Palestinians is off limits. Dat is dus duidelijk, de Hamasmisdaden worden gewoon verdonkeremaand. En Europa draait gewoon zijn hoofd om zolang het om Palestijnen gaat. Overigens alleen Palestijnen die met Israel te maken hebben. Andere Palestijnen, in de Arabische landen, zijn gewoon vluchtelingen als de Syriers, de Irakezen en anderen. Geen extra aandacht van wie dan ook. Zelfs niet van UNRWA. Het is tamelijk verontrustend dat wij allemaal deel uit maken van dit hypocriete Europa en onze regeringen en NGO`s, en zelfs kerken hoog van de toren blazen met uitspraken van Internationaal Recht. Dat Recht wordt aan alle kanten gemanipuleerd of verkracht of opzij geschoven. Arme wereld. De gevolgen kunnen niet uitblijven.

MS

dinsdag 16 december 2014

Optreden The Fountainheads in Woudenberg afgelast na bedreigingen

 

Persbericht

 

The Fountainheads zijn een groep jonge Israëlische zangers, dansers en muzikanten welke allen studeren of studeerden in Israël. Met hun video's en live optredens hebben zij miljoenen mensen over de hele wereld bereikt.

De muziekstijl van The Fountainheads is een vlotte, dansbare en kindvriendelijke soort over Joodse thema's. Hun optredens en videoreleases zijn creatief met elementen van theater.

Op afgelopen 10 december 2014 zouden The Fountainheads voor het eerst naar Nederland zijn gekomen om een concert te geven in Cultureel Centrum De Camp te Woudenberg. Helaas heeft organisator Harro Bos uit veiligheidsoverwegingen het optreden op die dag moeten afzeggen, nadat de organisatie ernstige bedreigingen kreeg.

Tijdens de afgelopen jaren is in Nederland alles wat pro-Israël of pro-Joods is, in toenemende mate onder vuur komen te liggen. Bleef het tot nu toe vaak alleen beperkt tot heftige en ook onheuse kritiek, dit keer gaat het verder. Nu is er immers sprake van bedreiging. Uit welke hoek die komt is -nog- niet bekend. Bedreiging is in vele gevallen strafbaar. De mensen die de organisatie hebben bedreigd zouden opgespoord moeten worden en vervolgd. Echter dat valt buiten de context van dit bericht.

Dit bericht wil onder aandacht brengen dat de afzegging van het geplande concert in Woudenberg een diep triest incident is, wat past binnen een sinistere trend van een vooringenomen vijandige houding tegen alles wat met Israël te maken heeft. Die houding is niet alleen vijandig, ook heel onjuist.

Het is op dit moment nog gissen over de motieven van de mensen die de organisatie hebben bedreigd.

Tijdens hun optredens maken The Fountainheads muziek die geïnspireerd is door Joodse thema’s, zoals op youtube te horen is. Daarbij is geen enkele wanklank tegen of zelfs maar kritiek op Palestijnen. Het is dan ook ontoelaatbaar dat de organisatie van het geannuleerde optreden te Woudenberg is bedreigd. Alleen om die reden al is het noodzakelijk om deze annulering en de reden daarvan onder aandacht van het Nederlandse publiek te brengen. Echter niet alleen dit voorval. Ook de hele vooringenomen anti Israël tendens dient aan de kaak te worden gesteld. Wanneer een Arabische groep optreedt, dan werd dit meteen gepromoot. Het is intussen ondenkbaar geworden dat een organisatie die een Arabische muziekgroep uitgenodigd heeft om ergens in den lande een concert te houden zou worden bedreigd. Indien wel, dan was er meteen sprake van een schandaal. De annulering in Woudenberg is dat immers al evenzeer.

 

Tj. Tjalsma en B. Heithausen

 

maandag 15 december 2014

Advent gebeden Sabeel onthullen onderhuidse anti Israël intentie

 

 

http://www.israel-palestina.info/actueel/2014/12/13/advent-gebeden-sabeel-onthullen-onderhuidse-anti-israel-intentie/  

- Door Tjalling. –  

De advent is in het christendom de benaming voor de aanloopperiode naar kerst. Met Kerstmis zelf wordt door christenen de geboorte van Jezus Christus gevierd. Jezus Christus of Jezus van Nazareth was een bijzondere Joodse man die ongeveer tweeduizend jaar geleden leefde. Volgens het christendom is Hij de Zoon van God, dat wil zeggen dat Hij aan God gelijk is. Jezus noemde zichzelf het Licht van de Wereld. Het is heel jammer dat sommige christelijke groepen aan de betekenis van dit Licht hun eigen politieke draai geven, waardoor de werkelijke christelijke betekenis van kerst wordt verduisterd. Sabeel, het internationale centrum in Jeruzalem dat de bevrijdingstheologie van Palestijnse theologen steunt, bezondigt zich hier wel heel nadrukkelijk aan.

Sabeel bereidt zich namelijk ook voor op de komende kerst, waarbij hun politieke visie op Israël weer eens nadrukkelijk wordt verwoord. Op de site van de Vrienden van Sabeel Nederland zijn enkele Advents- gebeden geplaatst die tijdens de viering van Schrift en Tafel op het kantoor van Sabeel Jeruzalem werden uitgesproken. In het algemeen kan van gebeden in de christelijke kerken worden gezegd, dat die zijn bedoeld voor het heil van alle mensen, dus ook voor die mensen waar je het lang niet mee eens bent. De oorsprong van deze bedoeling wordt al duidelijk gemaakt in wat algemeen genoemd wordt het Oude Testament of wel de Joodse Tenach. In het boek Prediker, hoofdstuk 7 vers 29, staat geschreven dat de Mens is geschapen naar Gods beeld en goed is geschapen. Het is natuurlijk niet gemakkelijk om je tegenstanders in het Licht van de Eeuwige als goed geschapen te moeten zien. Toch is dit een heel doordachte oude Joodse wijsheid. Door ook je tegenstanders te zien als creatuur van de Eeuwige, loop je minder risico om God voor je eigen karretje te spannen.

Dit doet Sabeel echter wel! In hun Adventsgebeden komt de kritiek op Israël duidelijk te uitdrukking. Het eerste Adventsgebed, uitgesproken op afgelopen 27 november, begint weliswaar positief: “Heer, wij danken U dat U zoveel waarde hecht aan mensen dat U een van ons bent geworden en ons hebt geleerd hoe we lief moeten hebben. God, we vragen om Uw leiding zodat we niet alleen nadenken over deze tijd met hoop, vrede en liefde maar dat we er ook naar handelen”. Prima, niks mis mee en in lijn van wat in Prediker is genoemd. Maar dan volgt: “We blijven bezorgd over Jeruzalem, over het toenemende geweld in de stad en over de collectieve straffen van Israël voor de Palestijnen die daar leven, zoals het vernietigen van hun huizen, het herroepen van hun recht daar te wonen en vele andere maatregelen. We zijn ook bezorgd over de steeds negatievere economische gevolgen voor de Palestijnse gemeenschap van Oost Jeruzalem. God, we bidden voor een einde aan het onrecht en het lijden in dit toch al economisch noodlijdend gebied”. Aha, hier komt de aap uit de mouw. Deze gebedspassage laat namelijk heel veel zien van het gedachtegoed van Sabeel. Men voelt zich ten eerste bezorgd over het toenemende geweld in Jeruzalem. Helaas is het geweld in Jeruzalem toegenomen, maar daarvan kan en mag niet alleen Israël worden beticht. Ten tweede, in sommige wijken van Oost Jeruzalem zijn de onroerende zaakwaarden scherp gedaald; bewoners die het zich kunnen permitteren vertrekken naar Arabische of Joodse wijken die aan de Israëlische zijde van de muur komen te liggen. Dit is iets anders dan het herroepen van het recht daar te wonen. Ten derde; het is waar, er is economische nood in Palestijnse gebieden. Deze nood is echter minder hoog dan in heel wat andere Arabische landen en bovendien kan Israël ook daar niet van worden beticht. Het vernietigen door Israël van huizen die door Palestijnen worden bewoond is inderdaad niet correct. Het wordt echter wel op één lijn geplaatst met alle andere genoemde dingen in de Advents-gebeden. In feite komen die neer op een litanie tegen Israël. Maar ja, de Eeuwige heeft toch ook de Israëli’s geschapen. Is men die vergeten bij Sabeel? Niet helemaal.

Ook bij Sabeel heeft men waardering voor Israëli’s, zij het een geselecteerde. Dit blijkt uit een ander gebed dat is voorgelezen op afgelopen 4 december: “Heer, we zijn dankbaar dat honderden joodse Israëliërs protest aantekenden tegen de Natie-Staat Wet, die, indien aangenomen, Israël tot staat van het Joodse volk zou verklaren en de democratie een Joods karakter zou geven en de discriminatie van Palestijnse burgers zou institutionaliseren. God van recht, we bidden dat in plaats daarvan een wet zal komen die echte gelijkheid aan alle burgers zal verlenen”. Maar de Israëli’s die geen protest aan hebben getekend tegen de ‘natiestaat wet’ zijn ook goede mensen. Zij werden niet genoemd. Verder wil ik tegen dit ‘gebed’ ronduit protesteren in de vorm van een prangende vraag aan en een retorische uitroep bestemd voor Sabeel: ‘Echte gelijkheid verlenen aan alle burgers’? Mijn hemel!!! De Eeuwige zal immers nog veel overwerk krijgen bij het tot stand komen van zo’n vervangende wet in de Palestijnse gebieden, die wanneer zij eenmaal een zelfstandig Palestina zijn, geen Joodse inwoners meer dulden. Werkelijk waar, ik kan zo’n geprevel geen gebed noemen, wel een politieke aanklacht.

Het is niet de bedoeling om in dit artikel welk echt gemeend en integer gebed dan ook te denigreren. Verre van dat. Wel ik wil ik hierbij het gedachtegoed van Sabeel nadrukkelijk aan de kaak stellen, namelijk dat Sabeel een felle onderhuidse anti Israël boodschap uitdraagt. Deze boodschap te verpakken in Advents-gebeden is niet alleen ondoordacht, het kan ook gevaarlijk uitpakken, juist in een sentimentele periode van het jaar waarin de wereld in het teken staat van het kerstfeest.

Eén ding heeft Sabeel wel goed doordacht. Dat is om ook hun gebeden aan te wenden als wapen tegen Israël, waarvoor de adventstijd uitstekend geschikt is. Er is al jarenlang een mondiale trend gaande om de betekenis van kerstfeest aan te wenden als kritiek op Israël, waardoor de hele sfeer van het kerstgebeuren dreigt te verzinken in valse sentimentaliteit. Met wrange ‘dank’ aan Sabeel.


Externe bronnen: http://www.shalomgemeente.nl/JoodsDenken.htm#Het%20Mensbeeld%20vanuit%20het%20Joods%20denken

 

zaterdag 13 december 2014

PA en PLO gedagvaard in New York voor terroristische aanslagen

PLO en PA moeten voor rechter verschijnen in New York

 

De PA probeert uit alle macht een rechtzaak van 1 miljard dollar in januari in Amerika uit te stellen. De PA en PLO werden in 2004 in New York aangeklaagd voor terreuraanslagen in Israel tussen 2001 en 2004 tijdens de tweede intifada waarbij talloze Amerikanen in Israel om het leven kwamen. Het gebeurde in de tijd dat de Palestijnen vrijwel dagelijks aanslagen pleegden in Israel onder andere in de cafetaria op de Hebrew University. De familieleden, 11 Amerikaanse families, van de slachtoffers hebben via Shurat Hadin al in 2004 een rechtzaak aangespannen en om een heel hoge vergoeding gevraagd. Al 10 jaar proberen de PA en de PLO deze rechtzaak voor zich uit te schuiven, maar nu lijkt het er op dat in januari de rechtzaak echt zal dienen. De hele wereld wil graag vergeten dat er zo vele aanslagen zijn gepleegd in die periode tussen 2001 en 2004 en dat die aanslagen de reden tot het bouwen van het afscheidingshek waren. Ook heeft de PA kans gezien Israel met het hek een slechte naam te bezorgen, maar nu zal dan de echte terroristische bedoeling in de rechtzaak behandeld worden en zal de wereld waarschijnlijk weer eens met de neus op de feiten gedrukt worden hoe de echte volgorde van de gebeurtenissen was en dat er echte en massale terreur werd uitgeoefend door de PA in Israel. De jury in New York heeft al uitgesproken dat de PA een veiligheids- en toevluchtsoord voor de terroristen garandeerde en materiele ondersteuning verleende aan de terroristische organisaties van Hamas en Al-Aqsa Martyrs' Brigades de  "militaire tak van PA Chairman Mahmoud Abbas's Fatah organisatie. Hopelijk zal er ook aandacht komen voor het feit dat de afscheidingsmuur het aantal grote aanslagen in Israel aanzienlijk heeft doen afnemen, wat ook de bedoeling en aanleiding van dat hek was. Vandaag de dag zie je alleen maar hoe zielig dit hek voor de Palestijnen is en hoe ze eronder lijden. Vergeten wodt wat er voordat het hek werd aangelegd gebeurde. De rechtzaak zal duidelijk maken dat de PA verantwoordelijk was en is voor alle terreur.

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/188556#.VIoPOl50z4Y

 

 

MS

vrijdag 12 december 2014

Palestijnse vredesactivist keert zich tegen Hamas en UNRWA

Malala benaderd door vredesactivist Bassem Eid om Hamas en UNRWA vooral niet te steunen.

 

Het lijkt erop dat bij bepaalde Palestijnen begint door te dringen van wie ze echt wat te vrezen hebben. Dat Hamas onder de vijanden valt hoeft geen verbazing te wekken. Maar ook UNRWA begint kritiek te krijgen. Dat laatste is opmerkelijk, want UNRWA wordt geacht juist voor de Palestijnen op te komen. In de praktijk blijkt UNRWA slechts in Gaza te opereren, dus voor een fractie van het aantal Palestijnen waarvoor het is opgericht.. Daarover gingen al enkele blogs: http://israel-in-de-media.blogspot.nl/ waarin beschreven wordt dat Palestijnen buiten de PA en Gaza helemaal niets van UNRWA hebben te verwachten, maar dat hun ellendige situatie juist door UNRWA alleen verlengd wordt. En ook werd bericht dat UNRWA tegen de VN ingaat. http://israel-in-de-media.blogspot.nl/2014/11/unrwa-juicht-waar-vn-veroordeelt.html en kijk, nu legt Bassem Eid in een brief aan Malala uit hoe Hamas UNRWA in Gaza feitelijk heeft overgenomen. Hij (een Palestijn!) blijkt niet verbaasd dat er raketlanceerplaatsen in VN-scholen werden gevonden..En hij beschrijft dat de belangrijkste zorg voor Hamas na de oorlog was aanvulling van raketten en aanleg van tunnels.. That rocket launchers were found at UN facilities was hardly surprising Hij beschrijft dat 15 jaar geleden het hele schoolsysteem van UNRWA door Hamas werd overgenomen. Rond 2012 bestond 90% van UNRWA uit Hamasleden. Hij zegt daarover dat de scholen dus in handen zijn van de radicale islam en de kinderen voorbereiden op de gewapende strijd tegen Israel. De organisatie Al-Kutla Al-Islamiya nam het curriculum over van de scholen en introduceerde nieuwe boeken waardoor een dodelijke ideologie de scholen binnen kwam.En ondanks dat deze zaken breed bekend zijn wordt UNRWA gefinancierd door de VS en door Israel(!). Men ziet er een hulpverlenende organisatie in.

Bassem Eid schrijft: lieve Malala, het is goed dat je de kinderen van Gaza wil steunen, want dat is hard nodig, maar geef het geld alsjeblieft niet aan UNRWA, maar kom het zelf brengen aan de juiste mensen. Malala, je bent uitgenodigd bij ons thuis te komen en wij zijn heel trots op jou.

Lees verder de brief aan Malala .

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4602659,00.html

Nobel laureate Malala Yousafzai asked to prevent funds from reaching terror organization or UN body; 'Hamas acts according to the principles of radical Islam, not of the UN principles,' Bassem Eid writes in open-letter.

 

MS

donderdag 11 december 2014

Rechten Palestijnen in de Arabische wereld breed geschonden

Ook in de Palestijnse gebieden, het toekomstige onafhankelijke Palestina, worden rechten van Palestijnen geschonden

 

De atheistische blogger Waleed Al Husseini heeft zijn ervaringen met de Palestijnse autoriteiten bekend gemaakt en op internet gezet rampant human rights abuses . De titel van het artikel is What It`s Like to Be an Atheist in Palestine. Daarin beschrijft hij hoe hij maanden achter slot en grendel zat vanwege zijn blog Nour Alaki en zijn facebook pagina met pseudonym Allah. Hij werd in october 2010 in een internetcafe door Palestijnse veiligheidstroepen opgepakt en gearresteerd. Dit omdat zijn uitingen over de religie en islam illegaal werden genoemd. Weg was zijn idee over vrijheid van spreken of geloof. Bij zijn verhoren werd hij geslagen door gevangenisbewaarders die wilden weten wie hem hadden aangezet tegen de islam te schrijven.Men hield het voor een complot omdat de gedachte dat hij uit zichzelf deze dingen zou schrijven niet in hun gedachten paste. In de 10 maanden dat hij vast zat werd stelselmatig geprobeerd hem tot het intrekken van zijn beweringen te brengen. Meteen werd erbij verteld dat hij geacht werd na zijn eventuele vrijlating nooit meer dergelijke dingen op internet te zetten of met de pers hierover te praten. Na zijn vrijlating kwam de veiligheidsdienst nog geregeld langs, werd hij een tijdje vastgezet en werden dreigementen geuit.Husseini besloot de PA te ontvluchten en vertrok naar Jordanie op een visum dat de Franse ambassade verzorgde.en van daaruit naar Parijs waar zijn asylaanvraag is ingediend.Maar desondanks heeft hij nog steeds het gevoel niet veilig te zijn.

Dit gaat dus over een Palestijn in eigen land waar geen vrijheid van meningsuiting of van godsdienst is. Buiten Palestina is het lot van de Palestijnen in het Midden Oosten nog beroerder. Hoewel je zou denken dat de broederlanden de Palestijnen als broeders zouden behandelen of dat UNRWA, (de speciaal voor de Palestijnen opgerichte vluchtelingenorganisatie van de VN) hun lot in al die jaren sinds 1948 zou hebben verbeterd.

Als eerste en algemene beperking mogen Palestijnen geen burger worden van de Arabische landen, op Jordanie na. Dat heeft de Arabische Liga al in 1959 onder besluit 1547 vastgesteld. Argument: Ze moeten als Palestijnse entiteit blijven bestaan met Palestijnse identiteit. (Erdogan van Turkije is niet origineel als je dit ziet!). Zelfs voor Jordanie geldt tegenwoordig deze regel. De enige uitzonderingen waren Palestijnse christenen in Libanon in de 50-ger jaren en Palestijnen geboren uit Egyptische moeders in 2011. Daarnaast ondervinden deze Palestijnen ernstige reisbeperkingen in de Arabische wereld. Ze hebben namelijk geen paspoort en hun reisdocumenten worden niet overal geaccepteerd. Ze mogen natuurlijk ook niet stemmen in het land waar ze (inmiddels al heel lang) verblijven. Ook artikel 7 van de  conventie van de rechten  het kind wordt ernstig geschonden doordat kinderen van Palestijnen ook geen burger van het land mogen worden waar ze geboren zijn. Convention on the Rights of the Child  Persoonlijk heb ik daar nooit iemand tegen horen protesteren, noch UNRWA, noch andere organisaties die zich met kindvluchtelingen bezig houden.

Na de zesdaagse oorlog in 1967 weigerde Jordanie Palestijnen uit Gaza het burgerschap en dit aantal is  inmiddels aangegroeid tot 165000 Palestijnen zonder burgerrechten. In 1970 werden in september 3500-50000 Palestijnen vermoord en 20000 Palestijnen Jordanie uitgezet tijdens de Zwarte September. In 1988 werd het Jordaanse burgerschap van miljoenen inwoners van de Westbank opgeheven omdat Jordanie de Westbank onafhankelijk verklaarde. Immers Jordanie had de Westbank in 1948 veroverd op het Britse Mandaat en was het in 1967 kwijt geraakt aan Israel nadat Jordanie Israel was aangevallen. In 2010 werden nog wat burgerschappen afgenomen. Palestijnen uit Syrie werden in Jordanie in speciale kampen geplaatst.

In  Egypte werden de Palestijnen in 1948 teruggestuurd naar hun geboortegrond om te vechten voor Egypte. In 1949 verplaatse Egypte alle Palestijnen uit Egypte naar Gaza, dat Egypte in 1949 op het Brits Mandaat had veroverd. Slechts enkele Palestijnen bleven in Egypte achter. Daarom weigerde in 1959 Egypte UNWRA de toegang en verwees UNWRA naar Gaza. Van 1949 tot 1956 kregen Palestijnen geen onderwijs en geen werkvergunning. In 2013 werden Palestijnen uit Syrie in de gevangenis geplaatst als het al lukte Egypte binnen te komen.In november 2013 sloot Egypte de grens met Gaza, waar 1,7 miljoen mensen zo vast kwamen te zitten

In Libanon is het eenvoudig: van 1950 tot 1958 worden documenten aan Palestijnen verschaft alleen om Libanon uit te komen. In 1962 verklaart Libanon de Palestijnen als vreemdeling en daardoor staan slechts 73 baancathegorieen open.Sinds 2010 is dit beperkt tot 50 banen.Zo zijn er artsen, journalisten apothekers en juristen onder de werklozen. Ze mogen geen eigen huizen, of  bezit hebben. Ze mogen geen organisaties oprichten, hebben beperkingen in onderwijs en mogen niet buiten hun kamp leven. Van 1975 tot 1978 werden 5000 Palestijnen gedood in de Libanese burgeroorlog. Van 1985 tot 1988 werden duizenden gedood in de War of the Camps. In 2007 waren 31000 Palestijnen dakloos geworden door vernietiging van het kamp Nahr el Bared. In 2013 kwamen 50000 vluchtelingen uit Syrie Libanon binnen. Hun situatie is slecht.

In Koeweit werden in 1991 400.000Palestijnen het land uitgewerkt.

Lybie dreef in 1994/5  30.000 Palestijnen het land uit.  Doordat de Arabische landen weigerden deze mensen op te nemen strandden ze in de woestijn. In 2011 kwam er een speciale belasting voor de Palestijnen: Ze moesten $1550 betalen.

In de vijftiger Jaren werden stakende Palestijnen Irak uitgezet. Na de val van Saddam Hoessein in 2005 werden de Palestijnen in Irak ontvoerd, gedood, gemarteld. Ongeveer 15000 werden het land uit gedreven en ook zij waren nergens in de broederlanden welkom en raakten geisoleerd midden in de woestijn. Aanvankelijk stak niemand een hand naar de vluchtelingen uit en er werd nauwelijks in de Nederlandse pers aandacht aan besteed. Deze Palestijnen vonden uiteindelijk een welkom ver weg van het Midden-Oosten.
In Qatar mogen Palestijnen niet werken.

In Syrie hadden de Palestijnen in 1970 geen stemrecht, mochten geen zaak hebben, geen landbouw bedrijven, en mochten 1 eigendom bezitten. Tussen 2005 en 2008 mochten talloze Irakese Palestijnen die verdreven waren uit Irak Syrie niet in. Nu zitten ze in de oorlog in Syrie.
Wat zo verbazingwekkend is is dat we hier in Nederland precies horen als er stenen-gooiende Palestijnen gewond raken door Israelisch ingrijpen, en als een Palestijn in zijn teen geschoten wordt worden hier zelfs kamervragen gesteld. Een groot aantal protestmarsen werd georganiseerd tegen de oorlog in Gaza, die vanuit Gaza is uitgelokt doordat Hamas duizenden raketten op Israel afvuurde. Maar over bovenstaande feiten heb ik geen of nauwelijks verslagen gelezen laat staan protestbijeenkomsten gezien. Geen enkele (oud)politicus heeft dit tot nu toe aan de kaak gesteld. Gezien het aantal slachtoffers dat gedood werd en de omstandigheden waarin de Palestijnen leven is dat op zijn zachts gezegd merkwaardig. Ook is het onbegrijpelijk dat de VN geen onderzoek doet naar de omstandigheden van de Palestijnen buiten Palestina of dat de Mensenrechtenraad er een kwestie van maakt. Amnesty en Human Rights Watch blinken ook niet uit in bezorgdheid.

 

MS